app mua vé số online

app mua vé số onlineLiên kết đăng nhập
app mua vé số onlineLiên kết đăng nhập

ภาพรวมเทรนด์เทคโนโลยี ปี 2023 กับการเติบโตของระบบ SAP ERP และ RISE with SAP S/4HANA

app mua vé số onlineLiên kết đăng nhập

ภาพรวมเทรนด์เทคโนโลยี ปี 2023 กับการเติบโตของระบบ SAP ERP และ RISE with SAP S/4HANA

SAP S/4HANA ระบบ ERP ขนาดใหญ่จะไม่ใช่เครื่องมือที่จำเป็นเฉพาะสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีกต่อไป ในปี 2023 เราจะเห็นแนวโน้มที่อุตสาหกรรมขนาดกลาง ตระหนักถึงคุณค่าของ SAP ERP อัจฉริยะ อย่าง SAP S/4HANA  เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และหาวิธีปรับใช้ SAP S/4HANA เข้าสู่ระบบนิเวศธุรกิจ รวมถึงปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Internet of Things (IoT) การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ระบบอัตโนมัติ และอีกมากมาย ในบทความนี้ เราจะพาไปดูแนวโน้ม เทรนด์เทคโนโลยีในปี 2023 เพื่อให้ธุรกิจเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่ร้อนแรงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้

บทสรุปของปี 2022 ด้านธุรกิจกับเทคโนโลยี

ปี 2022 เป็นปีที่ซับซ้อน และเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งความขัดแย้งที่เกิดจากสงคราม ปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน ผลมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น การร่วงลงของราคาหุ้น และคริปโต การปลดพนักงานจำนวนมากในบริษัทเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทำให้การเข้าสู่กระบวนการสู่ดิจิทัลถูกเร่งให้เร็วขึ้น ส่งผลให้บริษัทต่างๆ ต้องเร่งปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือลูกค้าที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น และยังต้องเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและลดต้นทุนอีกด้วย

ความท้าทายสำคัญของธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในปี 2023 (2566)

เมื่อวิเคราะห์จากปี 2022 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความแน่ชัดว่า เทรนด์เทคโนโลยี ปี 2023 แนวโน้มที่โดดเด่นสำหรับบริษัทต่างๆ คือการเร่งกระบวนการให้ธุรกิจปรับตัวเข้าสู่การบริหารและดำเนินธุรกิจด้วยเป็นดิจิทัล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับสนับสนุนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินธุรกิจ และค้นหาแนวทางลดต้นทุน ซึ่งเชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเร่งฟื้นตัว และก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ดังนี้
 • การขาดแคลนบุคลากร
ภายในปี 2573 คาดว่าจะมีตำแหน่งงานว่าง 85 ล้านตำแหน่ง เนื่องจากขาดแรงงานที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผลที่ตามมา คือเมื่อขาดแรงงานที่เชี่ยวชาญก็จะทำให้เกิดอุปสรรค สำหรับธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนสู่การดำเนินธุรกิจด้วยดิจิทัล อาจประสบปัญหาความล่าช้า หรืออุปสรรคมากมายในการผลักดันธุรกิจ เข้าสู่การแข่งขันที่มีดิจิทัลเป็นแกนหลัก
 • ความยั่งยืน
หนึ่งในสิ่งที่กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต้องให้ความสำคัญ คือเรื่องสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน เป้าหมายคือ ทำอย่างไรให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่หลายๆ บริษัทต้องทำความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าความก้าวหน้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการการปล่อยมลพิษ และเทคโนโลยีสีเขียวอื่นๆ จะมีความสำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ IoT, คลาวด์คอมพิวติ้ง และแนวโน้มที่แง่มุมต่างๆ ในชีวิตประจำวันถูกปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปกป้องข้อมูล ทั้งสำหรับองค์กรและบุคคล บริษัทจึงต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน และความไว้วางใจของลูกค้า
 • การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
ปี 2023 จะเป็นปีแห่งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นบริษัทต่างๆ จะตัองมองหากลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ สร้างความได้เปรียบคู่แข่งให้มากขึ้น หรือทำอย่างไรให้คงประสิทธิภาพ แต่ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนั่นเอง จุดนี้จึงทำให้กระบวนการต่างๆ จะถูกแปลงเป็นดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ การโยกย้ายไปยังระบบคลาวด์จะเพิ่มขึ้น กระบวนการต่างๆ จะเป็นแบบอัตโนมัติ และบริษัทจำนวนมากขึ้นจะโยกย้ายไปยังรูปแบบธุรกิจของ Everything as a Service (XaaS) เป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่สำคัญที่ช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด
 • การจ้างบุคคลภายนอก
ภายในปี 2023 (2566) ความต้องการสำหรับบทบาทการพัฒนาซอฟต์แวร์ คาดว่าจะเพิ่ม ขึ้น 70% อีกทั้งการเร่งกระบวนปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้รองรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัลยังต้องใช้บุคลากรไอทีที่เชี่ยวชาญ ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ต้นทุนทางเทคโนโลยีสูงขึ้น เพื่อลดต้นทุนส่วนนี้ หลายๆ บริษัทจึงเลือกการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลในระยะสั้น ทีละ Project หรือ เฉพาะส่วนงานที่จำเป็น

การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ด้วย Intelligent ERP

ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวล าและข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงต้องการเทคโนโลยีที่ทีประสิทธิภาพและรองรับการดำเนินธุรกิจรอบด้าน ปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจเป็นรูปแบบดิจิทัล และเป็นองค์รวมเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน มีข้อมูลที่สำคัญในประกอบการวางแผนธุรกิจที่ถูกทิศทาง ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว  อย่างเช่น คุณกำลังเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลจากระบบที่ขาดการเชื่อมต่อด้วยตนเอง หรือรอรายงานแต่ละรายการจากฝ่ายต่างๆ นั่นหมายความว่าคุณกำลังดำเนินธุรกิจ และตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ล้าสมัย และอาจส่งผลทำให้บริษัทเสียเปรียบในการแข่งขัน  การผสานรวมเทคโนโลยีการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ Intelligent ERP ช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในทุกด้านของธุรกิจ โซลูชันการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุมจะเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์จากทุกแผนกในบริษัทของคุณ เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณจะเห็นภาพได้ชัดเจนและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด องค์กรที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปสู่ระบบ ERP บนระบบคลาวด์นั้นมีความเสี่ยงที่จะตามหลังคู่แข่ง

SAP ERP ปี 2023

นอกจากจะเข้าใจความสามารถของ ERP แล้ว การเลือก ERP ที่เหมาะสมในปี 2023 เพื่อรับกับเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปในทุกส่วนงานของการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันมีตัวเลือก ERP มากมาย แต่สำหรับ ERP ที่บริษัทชั้นส่วนใหญ่ เลือกคือ SAP

ปัจจุบัน SAP ERP เวอร์ชั่นล่าสุด ชื่อว่า SAP S/4HANA เป็นระบบ SAP ERP อัจฉริยะที่ทำงานบน HANA ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในหน่วยความจำ ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ SAP อื่นๆ S/4HANA สามารถทำงานบน SAP HANA เท่านั้น การให้การวิเคราะห์ตามเวลาจริงแบบฝังและการประมวลผลข้อมูลธุรกิจจำนวนมาก หัวใจหลักของ SAP S/4HANA คือการจัดหาเทคโนโลยี ERP ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้กับองค์กร มี SAP Fiori ที่นำเสนออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายยิ่งขึ้น

7 แนวโน้ม ERP ปี 2023

ERP ที่จะรองรับความต้องการของธุรกิจ รับการเปลี่ยนแปลงในปี 2023 ต้องมีฟังก์ชันเหล่านี้ 

 • การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน
เมื่อพิจารณาถึงอัตราเงินเฟ้อ จะเห็นแนวโน้มว่า บริษัทลงทุน ERP ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับใช้ด้านการเงินและการบัญชีเชิงลึก เช่น การมองเห็นและการวิเคราะห์กระแสเงินสด เพื่อให้เข้าใจความต้องการเงินสดในไม่กี่วินาที การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน ดำเนินการคาดการณ์สภาพคล่องแบบเรียลไทม์ คาดการณ์ตามเวลาจริง และทำให้การจัดการการชำระเงินง่ายขึ้น สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทและสถานะทางการเงินโดยรวม
 • การจัดการสินค้าคงคลัง
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และการเงินอย่างรุนแรง ซ้ำเติมความท้าทายหลายประการ เช่น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การขาดแคลนอุปทาน อุปสงค์ลดลง ความท้าทายในการจัดวางสินค้าคงคลัง เป็นต้น บริษัทต่างๆ ลงทุนใน ERP เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการวางแผนห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร และรองรับการเติบโตด้านสินค้าคงคลังขององค์กร
 • AI, ML และ IoT จะปรับปรุง ERP
หมดยุคที่จะต้องกังวลว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาแทนที่แรงงาน บริษัทที่ชาญฉลาด จะต้องเดินไปพร้อมกับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ปรับกระบวนการให้เป็นดิจิทัล ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ในการบริหารธุรกิจ เช่น ML, AI และ Internet of Things (IoT)
 • Cloud Adoption
บริษัทต่าง ๆ กำลังก้าวกระโดดเข้าสู่วงการคลาวด์อย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงทุกที่ทุกเวลาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต เป็นต้น มีรายงานว่า การใช้จ่ายซอฟต์แวร์ในตลาดระดับกลางทั่วโลกในปี 2023 คาดว่า การใช้ระบบคลาวด์คิดเป็น 76% ของการใช้จ่ายซอฟต์แวร์ทั้งหมด และภายในปี 2569 คลาวด์คาดว่าจะเข้าใกล้ 86% ของการใช้จ่ายในตลาดระดับกลางทั้งหมด 
 • Mobile ERP กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
ในโลกการทำงานแบบผสมผสานและระยะไกล บริษัทต่างๆ กำลังพิจารณา ERP บนมือถือเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ ทุกเวลา แอป Mobile ERP ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานนอกสถานที่ได้อย่างสะดวก มอบโซลูชันที่พร้อมสำหรับการขาย การกระจาย การจัดส่ง การจัดการคลังสินค้า และอื่นๆ ช่วยอำนวยความสะดวกในการอัปเดตสินค้าคงคลัง จุดขาย (POS) การอนุมัติการซื้อ และอื่นๆ ได้แบบเรียลไทม์
 • โซลูชันแบบครบวงจรที่สมบูรณ์แบบ
แทนที่จะใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์แบบแยกเพื่อบริหารแผนก ปัจจุบันธุรกิจมุ่งเน้นการรวมข้อมูลแบบรวมศูนย์ และเชื่อมต่อซิงก์ระบบอื่นๆ ได้ ระบบ ERP ในปัจจุบันเต็มไปด้วยฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ประกอบด้วยเครื่องมือธุรกิจ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อีคอมเมิร์ซ การเชื่อมต่อกับ Supplier เครือข่ายธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา ควบคุมต้นทุน และเพิ่มความได้เปรียบในธุรกิจ
 • การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับ ERP
ERP มี UX ของรายการเมนูหลายร้อยรายการและฟิลด์ที่พึ่งพากันนับพัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทแสวงหาในปัจจุบันคือ ERP ที่มีการวิเคราะห์แบบอัจฉริยะ จัดกระบวนการได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถมอบคำแนะนำให้กับผู้ใช้ได้ เสมือนโต้ตอบกับมนุษย์

กรณีศึกษาสำคัญ ตัวอย่างบริษัทผู้ประสบความสำเร็จด้านการวางระบบ RISE with SAP S/4HANA Cloud เพื่อนำไปใช้สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจ

เน็กซัสฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ Intelligent ERP และ Supply Chain ให้กับบริษัทชั้นนำของไทยมากว่า 23 ปี จึงอยากแชร์ตัวอย่างกลุ่มบริษัทเซ้าท์ ซิตี้ กรุ๊ป ที่ให้ความไว้วางใจ เน็กซัสฯ ในการให้คำปรึกษา และวางระบบ Intelligent ERP – RISE with SAP S/4HANA Cloud เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจรูปแบบดิจิทัล

เซ้าท์ ซิตี้ กรุ๊ป กลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล ก่อตั้งมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2519 ประกอบด้วย หจก.เซาท์ซิตี้ ซัพพลาย ผู้นำเข้าสารเคมีมาตรฐานสากลและคุณภาพสูงจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก, บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำของประเทศไทย และ บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ โพลีเคม จำกัด ผู้จัดหาวัตถุดิบและวัสดุ เพื่อให้บริการแก่อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมโพลียูรีเทน อุตสาหกรรมเคมีพลาสติก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้ ตัดสินใจเลือกใช้บริการวางระบบ RISE with SAP ที่ไม่ใช่แค่การ Implement ระบบ SAP ERP S/4HANA แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนองค์กรให้เป็น Intelligent Enterprise แบบครบวงจร ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะรักษา Core Value ขององค์กรที่ต้องการเป็นเลิศและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

ธุรกิจสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ RISE with SAP S/4HANA Cloud เพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เลือก SAP S/4HANA Cloud กับ NEXUS ที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร พร้อมให้บริการทั้ง Upgrade ระบบ และบริการ RISE with SAP

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เป็นพาร์ทเนอร์กับ SAP อย่างเป็นทางการ ในระดับ SAP Gold Partner มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับใบรับรองจาก SAP Global Certification อีกทั้งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและวางระบบธุรกิจมากกว่า 23 ปี
 • เน็กซัสฯ เป็น Long-term Business Partner ที่พร้อมเคียงข้างธุรกิจในระยะยาว นำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจแบบครบวงจร
 • มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาและวางระบบ SAP ERP S/4HANA แบบครบวงจร และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งการอัปเกรดระบบ และ บริการ RISE with SAP
 • ให้บริการแบบ End-to-End ตั้งแต่การให้คำปรึกษาทางธุรกิจไปจนถึงการดำเนินการวางระบบ และ Maintenance Support โดยทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์
 • มีโซลูชันและบริการเสริมพิเศษที่สนับสนุน การทำงานเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Social Media, E-Commerce, Marketplace, POS, QR Code, RFID, Sensor, E-Tax, E-Filing, ขนส่ง, ธนาคาร รวมถึงอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ เป็นต้น
 • มีความเชี่ยวชาญในโซลูชันธุรกิจมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจการให้บริการ
 • เน็กซัสฯ เป็นพาร์ทเนอร์กับ SNP ที่นำเสนอโซลูชัน CrystalBridge® เจ้าเดียวในไทย ให้ธุรกิจสามารถ Move to SAP S/4HANA แบบ Near-Zero Downtime และ Data Selective ได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย
 

สนใจบริการหรือต้องการปรึกษาโซลูชัน ติดต่อได้ที่ 

เว็บไซต์ www.parscloop.com 
อีเมล mkt.th@parscloop.com 
Line Official Account @parscloop.com หรือ 
โทรศัพท์ 02-091-1900

Share the Post:
หัวข้อน่าสนใจ
mua vé số vietlott online trực tiếp đá gà hôm nay trò chơi cờ bạc game điện tử máy đánh bạc